Przetargi.pl
wyczarterowanie części miejsc na statku szkolnym Dar Młodzieży dla 57 uczniów i 3 opiekunów celem odbycia praktyki zawodowej w zawodzie technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy w roku szkolnym 2019/2020.

Zespół Szkół Morskich ogłasza przetarg

 • Adres: 72-602 Świnoujście, ul. Jana Sołtana
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 3216287 w. 36 , fax. 0-91 3216100
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Morskich
  ul. Jana Sołtana 2
  72-602 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 3216287 w. 36, fax. 0-91 3216100
  REGON: 14478500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wyczarterowanie części miejsc na statku szkolnym Dar Młodzieży dla 57 uczniów i 3 opiekunów celem odbycia praktyki zawodowej w zawodzie technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy w roku szkolnym 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wyczarterowanie części miejsc na statku szkolnym Dar Młodzieży dla 57 uczniów i 3 opiekunów celem odbycia praktyki zawodowej w zawodzie technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy w roku szkolnym 2019/2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach