Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 102 WE WROCŁAWIU

PRZEDSZKOLE NR 102 ogłasza przetarg

 • Adres: 53-641 Wrocław, LITOMSKA 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE NR 102
  LITOMSKA 11
  53-641 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 930113425
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole102wroc.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 102 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu. Asortyment: mięso, wędliny, drób.Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu. Asortyment: warzywa i owoce nieprzetworzone.Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu we Wrocławiu. Asortyment: nabiał.Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu: Asortyment: artykuły ogólnospożywcze.Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu. Asortyment: mrożonki.Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu. Asortyment: ryby.Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu. Asortyment: pieczywo.Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu. Asortyment: soki tłoczone.Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 102 we Wrocławiu. Asortyment: jaja kurze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach