Przetargi.pl
w dostawa odczynników w związku z realizacją umowy w zakresie realizacji projektu pn.: Projekt „Aktywność proteaz SARS-CoV-2 a naturalny przebieg kliniczny infekcji COVID-19: ocena potencjału diagnostycznego i przydatności w stratyfikacji grup ryzyka” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” nr umowy Szpitale jednoimienne/40/2020. Zakup sfinansowany ze środków NCBIR.

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  w dostawa odczynników w związku z realizacją umowy w zakresie realizacji projektu pn.: Projekt „Aktywność proteaz SARS-CoV-2 a naturalny przebieg kliniczny infekcji COVID-19: ocena potencjału diagnostycznego i przydatności w stratyfikacji grup ryzyka” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” nr umowy Szpitale jednoimienne/40/2020. Zakup sfinansowany ze środków NCBIR.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa odczynników w związku z realizacją umowy w zakresie realizacji projektu pn.: Projekt „Aktywność proteaz SARS-CoV-2 a naturalny przebieg kliniczny infekcji COVID-19: ocena potencjału diagnostycznego i przydatności w stratyfikacji grup ryzyka” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” nr umowy Szpitale jednoimienne/40/2020. Zakup sfinansowany ze środków NCBIR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach