Przetargi.pl
,,Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.”

Gmina Jedlińsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 213 087 , fax. 483 213 021
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlińsk
  ul. Warecka 19
  26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie
  tel. 483 213 087, fax. 483 213 021
  REGON: 67022376400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.” polegającego na: - wykonaniu robót budowlanych w oparciu o przedmiar robót i SST W zakres realizacji zadania wchodzą drogi dojazdowe, wewnętrzne, powszechnego użytkowania nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, gminnych, w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r, poz. 2068 z późn. zm.) w niżej wymienionych miejscowościach : 1. Bierwiecka Wola 2. Lisów 3. Jedlanka (strona zachodnia) 4. Wsola, ul. Pałacowa 5. Wielogóra, ul. Topolowa. 6. Wierzchowiny – Huta 7. Jedlanka (strona wschodnia) 8. Wsola, ul. Bursztynowa 9. Wielogóra, ul. Działkowa 10. Klwaty 11. Piastów ZADANIE PODZIELONO NA 2 CZĘŚCI : CZĘŚĆ I – OBEJMUJE MIEJSCOWOŚCI : a) Bierwiecka Wola b) Lisów c) Jedlanka (strona zachodnia) d) Jedlanka ( strona wschodnia) e) Wierzchowiny – Huta CZĘŚĆ II – OBEJMUJE MIEJSCOWOŚCI : a) Wsola, ul. Pałacowa b) Wsola, ul. Bursztynowa c) Wielogóra, ul. Działkowa d) Wielogóra, ul. Topolowa e) Klwaty f) Piastów. W ramach realizacji zadania CZĘŚĆ I jest wykonanie: 1. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 360 w miejscowości Bierwiecka Wola– cała działka na odcinku od dz. nr 390/3 do działki drogowej, drogi powiatowej nr 361. Długość odcinka do realizacji 250mb szer. 3,50m. -Roboty ziemne -Podbudowa z kruszywa recykling gr 20 cm -Doprofilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy gr. 5 cm -Rozłożenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiał inwestora) -Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2. 2. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 324 w miejscowości Lisów– część działki na odcinku od drogi o nawierzchni bitumicznej dz. nr 719 do działki nr 323/2. Długość odcinka do realizacji 265mb szer. 4,0m. -Roboty ziemne -Podbudowa z kruszywa recykling gr 20 cm -Pielęgnacja drzewostanu (zakres wykona inwestor) -Rozłożenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiał inwestora) -Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2. 3. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 374 w miejscowości Jedlanka – część działki na odcinku od drogi o nawierzchni bitumicznej dz. nr 373/2 do działki nr 323/2. Długość odcinka do realizacji 335mb szer. 3,50m. -Doprofilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy gr. 5 cm -Rozłożenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiał inwestora) -Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 4. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 216 w miejscowości Wierzchowiny – Huta – część działki na odcinku od drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej nr ewid. 212/2 do działki nr 118. Długość odcinka 420mb szer. 4,0m - Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków - Podbudowa z kruszywa recykling gr 10cm krotność = 0,5 -Podbudowa z kruszywa recykling gr 15cm krotność = 0,75 - Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2 5. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 426/52 w miejscowości Jedlanka – część działki na odcinku od drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej nr ewid. 429 do działki nr 426/39. Długość odcinka 200m szer. 4,50m Na odcinku 100mb od drogi asfaltowej gr. kruszywa 10cm a na pozostałym dalszym odcinku 100mb gr. 25cm. -Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków -Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotność = 0,5 - Podbudowa z kruszywa recykling gr. 25cm krotność = 1,25 - Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) -Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2 W ramach realizacji zadania CZĘŚĆ II jest wykonanie: 6. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 346 w miejscowości Wsola, ul. Pałacowa – część działki na odcinku od Szkoły do dz. nr 476 ul. Słoneczna we Wsoli o nawierzchni bitumicznej. Długość odcinka do realizacji 233mb szer. 3,50m. -Roboty ziemne -Wzmocnienie istniejącej podbudowy o gr. 20 cm na powierzchni ( kruszywo inwestora) -Rozłożenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiał inwestora) -Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2. 7. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 155/2 w miejscowości Wielogóra, ul. Topolowa – część działki na odcinku od działki nr 80/3 ul. Kwiatowa –droga gminna Nr 350406W do ul. Stawnej dz. nr 166/1. Długość odcinka do realizacji 338mb szer. 4,0m. -Karczowanie krzewów i zadrzewień ( wykona inwestor) -Doprofilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy gr. 5 cm na całym odcinku -Rozłożenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiał inwestora) -Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2. 8. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 419/1 w miejscowości Wsola ul. Bursztynowa – część działki nr 419/1 na odcinku od drogi o nawierzchni bitumicznej - ul. Wrzosowej nr ewid. 387 do działki nr 420/1. Długość odcinka 610mb szer.3,50m a) Wycinka drobnej roślinności i zakrzaczeń b) Doprofilowanie na odcinku 500mb kruszywem gr. 5cm a na pozostałym odcinku 110mb gr. kruszywa 10cm -Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków - Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 5cm krotność = 0,25 -Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotność = 0,5 -Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) -Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2 9. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 784/3 w miejscowości Wielogóra, ul. Działkowa – część działki nr 784/3 na odcinku od drogi o nawierzchni bitumicznej ul. Długiej nr ewid. 604/2 do działki nr 777/4. Długość odcinka 415mb, szer. 4,50m a) Doprofilowanie kruszywem z recyklingu gr. 10cm na odcinku od drogi asfaltowej długości 300mb a na pozostałym odcinku 115mb gr. 25cm - Roboty ziemne - Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków - Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotność = 0,5 - Podbudowa z kruszywa recykling gr. 25cm krotność = 1,25 - Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2 10. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 161 w miejscowości Klwaty – część działki na odcinku od drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej nr ewid. 162/1 do działki nr 129. Długość odcinka 240mb, szer. 4,0m a) Doprofilowanie kruszywem gr. 5cm na całym odcinku. - Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków - Profilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy kruszywem 0/31,5mm gr. 5cm z zagęszczeniem krotność = 0,5 - Obmiar dodatkowy - Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) -Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2. 11. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 202 w miejscowości Piastów – od drogi powiatowej nr ewid. 279/1 do działki nr 198/5. Długość odcinka 120mb, szer. 3,50m a) Doprofilowanie kruszywem gr. 5cm na całym odcinku. - Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków - Profilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy kruszywem 0/31,5mm gr. 5cm z zagęszczeniem krotność = 0,5 - Obmiar dodatkowy - Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) -Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej do SIWZ STWIOB, przedmiarze robót stanowiącym zał. 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: dla części I: 2000,00 PLN dla części II: 2000,00 PLN 6.2 wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z póżn. Zm.). 6.3 wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku nr konta: 06 9132 0001 0000 0433 2000 0030 z adnotacją : „wadium : ,,Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.” Część I i/lub Część II Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) na podstawie, którego będzie możliwe wymaganie zapłaty kwoty wadium. 6.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 6.9 Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.13. 6.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.14 Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 6.15 Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy , jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy, b) Urząd Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk OFERTA – : ,,Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.” Nie otwierać przed dniem 14.08.2020r. do godz. 10.15 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty/ opakowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach