Przetargi.pl
"Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie Nadzoru Wodnego Kęty w latach 2021-2022."

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://krakow.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie Nadzoru Wodnego Kęty w latach 2021-2022."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z stałym dozorem i bieżąca konserwacją wałów przeciwpowodziowych i przepustów wałowych będących w administracji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Żywiec, Nadzór Wodny Kęty w latach 2021 – 2022. Zamówienie obejmuje: Nadzór wodny Kęty: 57,396 km wałów przeciwpowodziowych, 50 przepustów wałowych, na terenie miasta Oświęcim, gminy Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, powiat oświęcimski, województwo małopolskie oraz Wilamowice, Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71311100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach