Przetargi.pl
Usuwanie, pielęgnacja drzew i krzewów oraz koszenie i grabienie terenów zieleni na terenie Gminy Mosina

Gmina Mosina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 109 500 , fax. 618 109 558
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina
  Pl. 20 Października 1
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 618 109 500, fax. 618 109 558
  REGON: 63125862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie, pielęgnacja drzew i krzewów oraz koszenie i grabienie terenów zieleni na terenie Gminy Mosina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni drzew do głębokość 15 cm pod pow. gruntu wraz z uzupełnieniem ziemi oraz z utylizacją powstałych odpadów. Metoda wycinki do określenia w terenie przez Wykonawcę. 2) Wycinka drzew wraz z rugowaniem karp po wyciętych drzewach wraz z uzupełnieniem ziemi oraz z utylizacją powstałych odpadów. Metoda wycinki do określenia w terenie przez Wykonawcę. 3) Wycinka drzew bez rugowania i frezowania wraz z utylizacją powstałych odpadów. Metoda wycinki do określenia w terenie przez Wykonawcę. 4) Usuwanie samosiejek drzew i krzewów z rugowaniem korzeni wraz z utylizacją powstałych odpadów. 5) Koszenie traw i roślinności zielnej wraz z utylizacją pokosu oraz usunięcie chwastów. 6) Koszenie traw i roślinności zielnej wraz z utylizacją pokosu. 7) Usuwanie odrostów drzew wraz z utylizacją powstałych odpadów. 8) Przycinanie drzew i krzewów wchodzących w skrajnię poziomą i pionową drogi. 9) Usunięcie krzewów wraz z rugowaniem i utylizacją powstałych odpadów. 10) Pielęgnacja korony drzewa ("ogławianie drzew") wraz z utylizacją powstałych odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach