Przetargi.pl
Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy-II

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Parkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 803 155 , fax. 146 803 155
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Parkowa 28
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146 803 155, fax. 146 803 155
  REGON: 85166523200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rde.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy-II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy – polegające na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości nawierzchni dróg i chodników Zakres prac : teren działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy – Powiat Dębicki 2.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (ZUD) na obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w szczególności: a) zwalczanie gołoledzi (śliskości) mieszankami piaskowo – solnymi i materiałami uszorstniającymi b) odśnieżanie dróg i chodników c) pełnienie dyżurów sprzętu (nośników maszyn) w wymiarze określonym przez Zamawiającego, praca zastępcza – transport materiałów d) zapewnienie we własnym zakresie stałej obsługi naprawczo – remontowej, materiałów eksploatacyjnych nośnika, piaskarki i pługa. e) Praca ładowarki Zamówienie obejmuje następujące usługi: I. Obręb m. Dębica Usługa I.3. Ciągnik rolniczy Wykonawcy wyposażony w pług czołowy i rozsypywarkę Usługa I.4. Ciągnik rolniczy Wykonawcy wyposażony w pług czołowy i rozsypywarkę II. Obręb poza miastem na terenie całego powiatu dębickiego Usługa II.1.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton z napędem 4x4 wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m³ i pług jednostronny- Usługa II.2.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton z napędem 4x4 wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m³ i pług jednostronny - Usługa II.3.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton z napędem 4x4 wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m³ i pług jednostronny. - Usługa II.4.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m³ i pług jednostronny.- Usługa II.5.; Nośnik o ładowności powyżej 13t z napędem 6x6 wyposażony w pług dwustronny Usługa II.6.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 10 ton wyposażony w pług dwustronny Usługa II.7.; Ładowarka o pojemności łyżki powyżej 1 m³ - baza Pilzno.- Usługa II.8.; Ładowarka o pojemności łyżki powyżej 1 m³ - baza Straszęcin. - Usługa II.9.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m³ i pług jednostronny - Usługa II.10.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m³ i pług jednostronny - Usługa II.11.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m³ i pług jednostronny . Usługa II.12.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 13 ton z napędem 6x6 pod pług dwustronny . Usługa II.13.; Pług wirnikowy Usługa II.14.; Równiarka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach