Przetargi.pl
„Usługi transportowo-przeprowadzkowe na terenie miejscowości Gdynia i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni”

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 011263946
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi transportowo-przeprowadzkowe na terenie miejscowości Gdynia i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transportu i wywozu wyposażenia internatowego z internatów i kwater internatowych, pomieszczeń magazynowych i piwnicznych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.Transportu, wywozu, przeniesienia wyposażenia biurowego w siedzibie i z siedziby OReg AMW Gdynia, wraz z pomieszczeniami magazynowymi i piwnicznymi, w miejsce wskazane przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach