Przetargi.pl
Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Toruniu i prokuratur rejonowych okręgu toruńskiego.

Prokuratura Okręgowa w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 45
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566117630 , fax. 566238092
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Toruniu
  ul. Grudziądzka 45
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566117630, fax. 566238092
  REGON: 000569792
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Toruniu i prokuratur rejonowych okręgu toruńskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Toruniu.Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu.Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu.Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Brodnicy.Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Chełmnie.Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu.Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu.Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach