Przetargi.pl
Usługi naprawy wraz z konserwacją i wykonaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych zapór drogowych

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 695 21 30 , fax. 22 695 21 33
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 695 21 30, fax. 22 695 21 33
  REGON: 14273498200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.kprp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi naprawy wraz z konserwacją i wykonaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych zapór drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi naprawy wraz z konserwacją dwóch zapór drogowych Gunnebo model DSP 4 K 12, zlokalizowanych na wjeździe południowym oraz północnym na dziedziniec honorowy Pałacu Prezydenckiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie, zwanego dalej „Obiektem” wraz ze świadczeniem okresowych przeglądów konserwacyjnych i usuwaniem awarii (interwencje awaryjne). Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50610000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach