Przetargi.pl
usługi kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespole transportu sanitarnego COVID-19 oraz usługi noszowego w zespole transportu sanitarnego COVID-19

BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, Jezierskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 46 284 60 , fax. + 481346244
 • Data zamieszczenia: 2022-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU
  Jezierskiego 21
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 13 46 284 60, fax. + 481346244
  REGON: 38037204600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespole transportu sanitarnego COVID-19 oraz usługi noszowego w zespole transportu sanitarnego COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  złożenie propozycji cenowych zostało dokonane bez stosowania ustawy − Prawo zamówień publicznych z zastosowaniem art. 6a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach