Przetargi.pl
Usługi hotelarsko - gastronomiczne realizowane na potrzeby kwarantanny związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2021-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi hotelarsko - gastronomiczne realizowane na potrzeby kwarantanny związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zapewnienie osobom podlegającym kwarantannie zakwaterowania w pokojach/domkach wyposażonych w pełen węzeł sanitarny - maksymalnie 1 osoba w pokoju lub domku w okresie 10 dni kwarantanny; 2) zapewnienie całodziennego wyżywienia (3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja - dostarczane „pod drzwi” pokoju lub domku); 3)kontrolę przestrzegania Regulaminu Kwarantanny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach