Przetargi.pl
Usługi cateringu, edukacyjne i społeczne wraz z dostarczeniem sprzętu

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Szkolna 3
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  REGON: 005311070
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mopsczluchow.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringu, edukacyjne i społeczne wraz z dostarczeniem sprzętu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostarczenie różnych produktów spożywczychZakup i dostarczenie sprzętu AGD, drobnego sprzętu kuchennego i wyposażenia warsztatowego:Usługa Edukacyjna wraz z zapewnieniem materiałów do zajęć Edukacji ProzdrowotnejUsługa asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. Środowisko 1.Usługa asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. Środowisko 3.Usługa asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. Środowisko 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach