Przetargi.pl
Usługa wykonania awaryjnych napraw bieżących pojazdów wojskowych dla 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce w 2023 r.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-271 Lędowo-Osiedle, 1N
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  1N
  76-271 Lędowo-Osiedle, woj. pomorskie
  REGON: 220515410
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.6wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania awaryjnych napraw bieżących pojazdów wojskowych dla 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa pojazdów osobowych, osobowo – terenowych, dostawczych do 3,5 t. oraz mikrobusów w Garnizonach Słupsk, Ustka oraz Lębork.Naprawa samochodów ciężarowych w Garnizonach Słupsk, Ustka oraz Lębork.Naprawa zestawów niskopodwoziowych w Garnizonie Słupsk.Naprawa autobusów w Garnizonach Słupsk i Ustka.Naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, dostawczych, ciężarowych, przyczep, mikrobusów i autobusów w Garnizonach Chojniceoraz Czarne.Naprawa motocykli, quadów oraz pojazdów czterokołowych w Garnizonach Słupsk, Ustka oraz Lębork.Naprawa blacharsko – lakiernicza pojazdów osobowo-terenowych, dostawczych, ciężarowych, mikrobusów i autobusów w Garnizonach Słupsk, Ustka oraz Lębork.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach