Przetargi.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU (D&O) MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZABRZU SP. Z O.O.

MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, Matejki 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
  Matejki 6
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  REGON: 276854640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU (D&O) MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZABRZU SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach