Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  ul. Emilii Plater 1
  10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510750309
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnościąi posiadanym mieniem, a także ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego floty pojazdów.Usługa ubezpieczenia nieruchomości od wszystkich ryzyk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach