Przetargi.pl
Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów dializowanych z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19 do i ze Stacji Dializ CKD w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 z i do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta (np. Szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, hospicjum itp.) transport pacjentów dializowanych do i ze Stacji Dializ z i do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 92-213 Łódź, ul. Pomorska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 675 75 00 , fax. 42 678 92 68
 • Data zamieszczenia: 2022-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Pomorska 251
  92-213 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 75 00, fax. 42 678 92 68
  REGON: 47214755900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csk.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów dializowanych z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19 do i ze Stacji Dializ CKD w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 z i do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta (np. Szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, hospicjum itp.) transport pacjentów dializowanych do i ze Stacji Dializ z i do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów dializowanych z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19 do i ze Stacji Dializ CKD w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 z i do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta (np. Szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, hospicjum itp.) transport pacjentów dializowanych do i ze Stacji Dializ z i do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach