Przetargi.pl
Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Gmina Zbuczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 08-106 Zbuczyn, Jana Pawła II 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256416390 , fax. 256416390
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbuczyn
  Jana Pawła II 1
  08-106 Zbuczyn, woj. mazowieckie
  tel. 256416390, fax. 256416390
  REGON: 711582670
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie polega na świadczeniu usług transportowych w zakresie dowozu i opieki (w czasie dowozu) uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Zbuczyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i z powrotem w okresie od 18.10.2022 r. do 23.06.2023 r. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia fachowej opieki nad uczniami dla każdorazowego przewozu uczniów niepełnosprawnych w trakcie transportu przez opiekuna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach