Przetargi.pl
Usługa subskrypcji na roczny dostęp do serwisów PAP, Reuters i ITAR-TASS

Służba Wywiadu Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-009 Warszawa, al. Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 832 210 , fax. 261 832 352
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służba Wywiadu Wojskowego
  al. Niepodległości 243
  02-009 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 832 210, fax. 261 832 352
  REGON: 14069131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sww.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa subskrypcji na roczny dostęp do serwisów PAP, Reuters i ITAR-TASS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest usługa subskrypcji na roczny dostęp do serwisów PAP, Reuters i ITAR-TASS obejmująca poniższe serwisy w zakresie wiadomości oraz komunikatów zgodnie z zasadami zawartej umowy: 1. PAP - Codzienny serwis informacyjny wraz z dostępem do Archiwum 2. ITAS-TASS (język rosyjski) 3. Reuters World Service (język angielski).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79980000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach