Przetargi.pl
Usługa sprzątania w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, Kołłątaja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587759456 , fax. 587759484
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych
  Kołłątaja 9
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 587759456, fax. 587759484
  REGON: 36621208100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cuw.tczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Tczew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzątania w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie im. Płk Stanisława Dąbka przy ul M. Konopnickiej 11, w Tczewie Dotyczy kompleksowego sprzątania pomieszczeń lekcyjnych, biurowych, korytarzy, klatek schodowych, holi, sanitariatów, zaplecza na boisku sportowym „Orlik”, sali gimnastycznej. Zestawienie sprzątanych powierzchni a) korytarze i hole 1045 m2 (posadzki z wykładzin typu ”Gamrat” i ”Tarkiett”) b) klasy i stołówka 1610 m2 (posadzki z wykł. Typu ”Gamrat” i płytki PCV) c) sala gimnastyczna 180 m2 (posadzka typu „Tarkiett”) d) sanitariaty 170 m2 (posadzki i ściany z terakoty) e) pom. administracji. 120 m2 (posadzki z wykł. Typu ”Gamrat” i panele) f) pomieszczenie kotłowni 35m2 (posadzka z terkoty) g) pom. zaplecza sali gimnastycznej 88m2 (posadzka z wykładzin PCV) h) okna i drzwi 863,5m2 (ramy z tworzywa sztucznego) i) powierzchnie zewnętrzne 350m2 (kostka bet. Klinkier), j) szatnia, zaplecze i wc boiska sportowego „Orlik” o łącznej pow. 34m2 oraz łącznika o pow. 11,70 m2 – ściany – glazura, posadzki – terakota k) gabinety do terapii zajęciowej i gimnastyki korekcyjnej o pow. 44,25m2 (panele, terakota i wykładzina pcv) 2. Usługa sprzątania w Szkole Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Stoczniowców 15 a, w Tczewie Dotyczy kompleksowego sprzątania pomieszczeń lekcyjnych, biurowych, korytarzy, klatek schodowych, holi, sanitariatów oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie. 1. Ogólna powierzchnia do sprzątania wynosi 2.850 m² w tym: a) budynek nr 1 tzw. I skrzydło(A) - obiekt wolnostojący , trzykondygnacyjny , całkowita powierzchnia 1148 m² w tym: 73,10 m² toalet b) budynek nr 2 tzw. II skrzydło ( B) - obiekt wolnostojący , trzykondygnacyjny , całkowita powierzchnia 1266m² w tym: 32,80 m² toalet. c) udynek nr 3 – sala gimnastyczna z zapleczem , całkowita powierzchnia 436 m² w tym: 9,67 m² toalet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach