Przetargi.pl
Usługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń i instalacji kotłowni gazowych, olejowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie.

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2021-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń i instalacji kotłowni gazowych, olejowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń i instalacji kotłowni gazowych, olejowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, wyszczególniona w Specyfikacji technicznej, tj. w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Zamawiający wymaga świadczenia usług przez Wykonawcę zatrudniającego wyszkolony personel, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach