Przetargi.pl
Usługa realizacji projektu „Adaptacja budynku na potrzeby centrum kryzysowego dla ofiar przemocy domowej w Tsaishi”

Ambasada RP w Tbilisi ogłasza przetarg

 • Adres: 0108 Tbilisi, Gruzja, Braci Zubalaszwili
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 00 995 32 92 03 98 , fax. 00 995 32 92 03 97
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ambasada RP w Tbilisi
  Braci Zubalaszwili 19
  0108 Tbilisi, Gruzja, woj. brak
  tel. 00 995 32 92 03 98, fax. 00 995 32 92 03 97
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa realizacji projektu „Adaptacja budynku na potrzeby centrum kryzysowego dla ofiar przemocy domowej w Tsaishi”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacja projektu polegającego na utworzeniu w miejscowości Tsaishi w regionie Megrelia centrum kryzysowego, w którym ofiary przemocy domowej otrzymają pomoc prawną i psychologiczną. W ramach realizacji usługi Wykonawca zleci prace adaptacyjne na pierwszym piętrze budynku, użyczonym na potrzeby centrum kryzysowego przez władze powiatu Zugdidi. W ramach projektu planowane jest wykonanie poniższych prac: - rozebranie istniejących ścian wewnętrznych i podłóg, - wylanie posadzki, położenie płytek podłogowych, - montaż ścian wewnętrznych i sufitów, ocieplenie, tynkowanie, malowanie, - tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych, - wymiana drzwi i okien, - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, - montaż armatury sanitarnej – toalety, łazienki, prysznice, - instalacja systemu centralnego ogrzewania, w tym kaloryferów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75211200-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną