Przetargi.pl
Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, Miła 26a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 5101 , fax. 59 822 5101 w. 34
 • Data zamieszczenia: 2022-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
  Miła 26a
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 5101, fax. 59 822 5101 w. 34
  REGON: 005311242
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach