Przetargi.pl
usługa polegająca na wykonaniu zabudów szklanych zabezpieczających przed zarażeniem COVID-19 w pomieszczeniach LAW

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453 , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2021-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, fax. 261 517 452
  REGON: 60059216000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa polegająca na wykonaniu zabudów szklanych zabezpieczających przed zarażeniem COVID-19 w pomieszczeniach LAW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia: jest usługa polegająca na wykonaniu zabudów szklanych zabezpieczających przed zarażeniem COVID-19 w pomieszczeniach: - czytelni 2 szt. parter i piętro bud nr 4 - wypożyczalni bud nr 4 - ochrony rektoratu bud nr 35 - kancelarii jawnej bud nr 35 Zabudowy wykonane ze szkła bezpiecznego gr. 4 mm na konstrukcji z profili wykonanych ze stali nierdzewnej gat.316.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421141-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną