Przetargi.pl
Usługa opracowanie metadanych artykułów i wprowadzenie pełnych tekstów artykułów do Biblioteki Nauki

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02106 Warszawa, ul. Pawińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 749 100 , fax. 228 749 115
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Pawińskiego
  02106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 749 100, fax. 228 749 115
  REGON: 125800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opracowanie metadanych artykułów i wprowadzenie pełnych tekstów artykułów do Biblioteki Nauki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie metadanych (rekordy bibliograficzne) artykułów; Wprowadzenie do Biblioteki Nauki pełnych tekstów artykułów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach