Przetargi.pl
Usługa kształcenia sześciu obywateli z państw Bałkanów Zachodnich (po 1 osobie z każdego z państw BZ) w rocznym programie studiów 2022/2023.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Macedonii ogłasza przetarg

 • Adres: 1000 Skopje, Dimitar Pandilov
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. +389 2 324 88 20
 • Data zamieszczenia: 2021-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Macedonii
  Dimitar Pandilov 2a
  1000 Skopje, woj. brak
  tel. +389 2 324 88 20
  REGON: 00017791600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skopje.msz.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kształcenia sześciu obywateli z państw Bałkanów Zachodnich (po 1 osobie z każdego z państw BZ) w rocznym programie studiów 2022/2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa kształcenia studentów z państw Bałkanów Zachodnich w ramach stypendiów przyznanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną