Przetargi.pl
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz członków ich rodzin

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 99400 Łowicz, ul. Ułańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8375368 w. 250 , fax. 468 375 991
 • Data zamieszczenia: 2017-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Ułańska 28
  99400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8375368 w. 250, fax. 468 375 991
  REGON: 75007966000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz członków ich rodzin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz członków ich rodzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach