Przetargi.pl
„Usługa emisji sygnału radiowego – emisja programu Radia Łódź na częstotliwościach: 99,2 MHz; 96,7 MHz; 101,5 MHz; 104,0 MHz; dosył programu; RDS; rozszczepienie lokalne Sieradz”

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-146 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 678 12 00 , fax. 42 678 37 12
 • Data zamieszczenia: 2022-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A.
  ul. Narutowicza 130
  90-146 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 678 12 00, fax. 42 678 37 12
  REGON: 47079105500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiolodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa emisji sygnału radiowego – emisja programu Radia Łódź na częstotliwościach: 99,2 MHz; 96,7 MHz; 101,5 MHz; 104,0 MHz; dosył programu; RDS; rozszczepienie lokalne Sieradz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia jest usługa emisji sygnału radiowego – emisja programu „Radia Łódź” S.A. na częstotliwościach: 99,2 MHz; 96,7 MHz; 101,5 MHz; 104,0 MHz; dosył programu; RDS; rozszczepienie lokalne Sieradz, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w okresie 11 miesięcy od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64228200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach