Przetargi.pl
Usługa cateringowa zbiorowego żywienia podczas półkolonii zimowych w Rzeszowskim Do-mu Kultury

RZESZOWSKI DOM KULTURY ogłasza przetarg

 • Adres: 35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: RZESZOWSKI DOM KULTURY
  ul. Staromiejska 43A
  35-231 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 180512890
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyDom Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa zbiorowego żywienia podczas półkolonii zimowych w Rzeszowskim Do-mu Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu oraz przygotowania i dostarczenia pierwszego i drugiego śniadania w okresie półkolonii zimowych (16.01.2023 – 29.01.2023).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach