Przetargi.pl
Udzielenie leasingu operacyjnego na dostawę pojazdu dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-241 Katowice, Hutnicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322554499, 322554499 , fax. 322554499
 • Data zamieszczenia: 2021-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  Hutnicza 8
  40-241 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322554499, 322554499, fax. 322554499
  REGON: 385013027
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zuo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie leasingu operacyjnego na dostawę pojazdu dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie leasingu operacyjnego na dostawę pojazdu ciężarowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach, tj.: udzielenie leasingu na dostawę, w terminie do 28.06.2021 r., do siedziby Zamawiającego , samochodu ciężarowego z zabudową izotermiczną i z windą o wartości 423 243,00 zł brutto w tym 23% VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach