Przetargi.pl
Udostępnianie pomieszczeń w celu przechowywania zwłok i przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Gostyniu

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 61-736 Poznań, ul. Solna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061-8852-000 , fax. 618 472 594
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Solna 10
  61-736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061-8852-000, fax. 618 472 594
  REGON: 39400000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udostępnianie pomieszczeń w celu przechowywania zwłok i przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Gostyniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udostępnianie pomieszczeń w celu przechowania zwłok i przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Gostyniu. Miejsce przechowywania (prosektorium) i zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Gostyniu dla gmin: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec. Wykonawca zapewni pomieszczenia do przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich oraz w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych - chłodnia. Wykonawca zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, w tym również udostępni niezbędne narzędzia, materiały, środki dezynfekcyjne i inne urządzenia. Oględziny oraz sekcje mogą odbywać się przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85112000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach