Przetargi.pl
Testy, odczynniki, materiały zużywalne do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, Prusicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 120 920 , fax. 713 121 498
 • Data zamieszczenia: 2021-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
  Prusicka 53-55
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 120 920, fax. 713 121 498
  REGON: 000308761
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Testy, odczynniki, materiały zużywalne do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie nr 1 system zamknięty do używanego aparatu Elite InGenius tj. odczynniki do PCR do aparatu Elite InGenius - 6 op. Elite InGenius SP 200 extraction reagent - 4 op. Elite InGenius SP Consumable SET - 4 op. Elite InGenius Cassete - 1 op. Zamówienie nr 2 system zamknięty do używanego aparatu Elite InGenius Elite InGenius SP 200 extraction reagent – 6 op. Elite InGenius SP Consumable SET – 6 op. Elite InGenius Cassete – 2 op. Zamówienie nr 3 odczynniki do PCR SARS COV-2 do aparatu GeneXpert 10 op. Zamówienie nr 4 odczynniki do PCR SARS COV-2 do aparatu GeneXpert – 15 op. Zamówienie nr 5 odczynniki do PCR do aparatu Vita PCR firmy Imogena Sp. z o.o. – 3 op. Zamówienie nr 6 Viral DNA and RNA Extraction Kit for GeneRotex – 4 op. Zamówienie nr 7 Tianlong Viral DNA and RNA Extraction Kit 1 T016H,Single, 20 pojedynczych izolacji – 2 op. Zamówienie nr 8 ODCZYNNIK DO PCR DO IZOLATÓW Z Tianlong Viral DNA – 2 op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach