Przetargi.pl
„Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno”.

GMINA ŚWIESZYNO ogłasza przetarg

 • Adres: 76-024 Świeszyno, 71
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 94 31 60 120 , fax. +48 31 601 491
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŚWIESZYNO
  71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 94 31 60 120, fax. +48 31 601 491
  REGON: 330920707
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno poprzez modernizację energetyczną trzech szkół znajdujących się w Świeszynie, w Konikowie oraz w Zegrzu Pomorskim. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu nad piwnicami i pod strychem, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej na nową PCV, wymianę drzwi zewnętrznych na nowe, modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków.Inwestycja realizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Gminy Świeszyno.Część 1 „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Świeszynie”.Zadanie zlokalizowane jest na działce nr. 197/3 w m. Świeszyno, adres: Świeszyno 6Działka na której zlokalizowana jest inwestycja, jest zabudowana i zagospodarowana. Na jej terenie znajdują się budynki szkolne, budynki zaplecza sportowego, boisko – poliuretanowe, boisko trawiaste, tereny utwardzone, tereny zielone.Zamówienie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich wraz z robotami towarzyszącymi (budynek główny i mała sala gimnastyczna), ocieplenie stropu nad piwnicami od spodu metodą natryskową (budynek główny), ocieplenie stropu na strychu od góry wraz z wykonaniem nowej podłogi z desek lub płyt OSB (budynek główny), ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi wykończenie cokołu tynkiem (budynek główny i sala gimnastyczna), wymiana okien na nowe PCV o niższym współczynniku przenikania ciepła (U=0,9 W/m2 K) z wymianą parapetów zewnętrznych i montażem nawiewników powietrza regulowanych ręcznie (budynek główny i sala gimnastyczna) zgodnie z załączonym zestawieniem, wymiana drzwi zewnętrznych na nowe ocieplone PCV lub aluminiowe o niższym współczynniku przenikania ciepła (budynek główny), zgodnie z załączonym zestawieniem, wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, remont schodów z wykonaniem hydroizolacji i nowej okładziny z gresu, remont oraz uzupełnienie opaski wokół budynku, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana istniejących opraw jarzeniowych, świetlówkowych, żarowych i halogenowych na oprawy LED – 136 szt. wg zestawienia zawartym w Audycie Energetycznym Budynku – załącznik 7 str. 34 i 7a str. 35, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (mała sala gimnastyczna) o mocy 13,3 kWp. Instalacja będzie pracowała synchronicznie z siecią zasilaną z Zakładu Energetycznego i będzie stanowiła dodatkowe źródło energii dla budynku. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 30 modułów fotowoltaicznych , każdy o mocy 400 Wp. Zastosowane panele będą współpracowały z 1 inwerterem . roboty towarzyszące.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ w podziale na części: Załącznik nr 1.1 – Część nr 1 oraz w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno poprzez modernizację energetyczną trzech szkół znajdujących się w Świeszynie, w Konikowie oraz w Zegrzu Pomorskim. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu nad piwnicami i pod strychem, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej na nową PCV, wymianę drzwi zewnętrznych na nowe, modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków.Inwestycja realizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Gminy Świeszyno.Część 2 „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Konikowie”.Zadanie zlokalizowane jest na działce nr. 106/14 w m. Konikowo, adres: Konikowo 47.Działka na której zlokalizowana jest inwestycja, jest zabudowana i zagospodarowana. Na jej terenie znajdują się budynki szkolne, budynki zaplecza sportowego, sala gimnastyczna, boisko trawiaste, boisko – poliuretanowe, tereny utwardzone, tereny zielone oraz plac zabaw.Zamówienie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich wraz z robotami towarzyszącymi, ocieplenie stropu piwnic metodą natrysku, docieplenie stropu poddasza budynku za pomocą wełny mineralnej układanej na sucho, wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych na nowe oraz okien na okna PCV, ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych oraz wykonanie cokołu, wymianę obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi, modernizacja instalacji C.O.. z założeniami przedstawionymi w audycie energetycznym, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana istniejących opraw jarzeniowych, świetlówkowych, żarowych i halogenowych na oprawy LED – 121 szt. wg zestawienia zawartym w Audycie Energetycznym Budynku – załącznik 7 str. 34 i 7a str. 35, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 14,4 kWp. Instalacja będzie pracowała synchronicznie z siecią zasilaną z Zakładu Energetycznego i będzie stanowiła dodatkowe źródło energii dla budynku. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 36 modułów fotowoltaicznych , każdy o mocy 400 Wp. Zastosowane panele będą współpracowały z 1 inwerterem . naprawa gzymsów wieńczących pod okapem dachu, roboty towarzyszące.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ w podziale na części: Załącznik nr 1.2 – Część nr 2 oraz w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno poprzez modernizację energetyczną trzech szkół znajdujących się w Świeszynie, w Konikowie oraz w Zegrzu Pomorskim. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu nad piwnicami i pod strychem, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej na nową PCV, wymianę drzwi zewnętrznych na nowe, modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków.Inwestycja realizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Gminy Świeszyno.Część 3 „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim”.Zadanie zlokalizowane jest na działce nr. 114/2 w m. Zegrze Pomorskie, adres:Zegrze Pomorskie 32a.Działka na której zlokalizowana jest inwestycja, jest zabudowana i zagospodarowana. Na jej terenie znajdują się budynki szkolne, budynki zaplecza sportowego, sala gimnastyczna, boisko trawiaste, tereny utwardzone, tereny zielone oraz plac zabaw.Zamówienie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich wraz z robotami towarzyszącymi, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy użyciu styroduru wraz z wykonaniem powłoki przeciwwilgociowej, wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych, docieplenie stropodachu wentylowanego za pomocą izolacji wdmuchiwanej, docieplenie stropodachu niewentylowanego za pomocą styropapy, wymianę obróbek blacharskich wraz z rynnami rurami spustowymi, wymianę stolarki drzwiowej oraz okien modernizacja instalacji C.O.. z założeniami przedstawionymi w audycie energetycznym, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana istniejących opraw jarzeniowych i żarowych na oprawy LED – 221 szt. wg zestawienia zawartym w Audycie Energetycznym Budynku – załącznik 7 str. 34 i 7a str. 35, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 14 kWp. Instalacja będzie pracowała synchronicznie z siecią zasilaną z Zakładu Energetycznego i będzie stanowiła dodatkowe źródło energii dla budynku. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 35 modułów fotowoltaicznych , każdy o mocy 400 Wp. Zastosowane panele będą współpracowały z 1 inwerterem . roboty towarzyszące.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ w podziale na części: Załącznik nr 1.3 – Część nr 3 oraz w Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach