Przetargi.pl
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUNACH W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY”

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunach ogłasza przetarg

 • Adres: 99-440 Zduny, Zduny
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 838 74 26 , fax. 46 838 74 23
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunach
  Zduny
  99-440 Zduny, woj. łódzkie
  tel. 46 838 74 26, fax. 46 838 74 23
  REGON: 75006660400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzduny.nv.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUNACH W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz dachu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej. 3.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach