Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 836 301 , fax. 322 836 344
 • Data zamieszczenia: 2021-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 322 836 301, fax. 322 836 344
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu, obejmująca w szczególności: 1) kapitalny remont dachów budynków przedszkola, 2) wymiana instalacji odgromowej z uziomami, 3) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic, 6) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 7) malowanie pomieszczeń, 8) regulacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników, 9) usprawnienie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 10) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na ww. budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach