Przetargi.pl
Termomodernizacja bud. mieszk, wielorodz. zlok. przy ul.Szczecińskiej1,2,4,5,12,14,15A,16,Wierzbowej3, Lipowej18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81,83A,85,87,Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu

Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2960866
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu
  Aleja Zwycięstwa 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2960866
  REGON: 000515885
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja bud. mieszk, wielorodz. zlok. przy ul.Szczecińskiej1,2,4,5,12,14,15A,16,Wierzbowej3, Lipowej18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81,83A,85,87,Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Nazwa części 1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Szczecińskiej 2 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2a) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót,projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Szczecińskiej 4 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2b) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 3: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Szczecińskiej 5 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2c) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 4: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Szczecińskiej 12-15A-14 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2d) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 5: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Szczecińskiej 16 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2e) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 6: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 18a w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 6 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2f) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 7: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 20 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 7 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2g) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 8: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 22 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 8 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2h) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 9: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Andersa 81 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 9 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2i) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 10: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Andersa 83a w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 10 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2j) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 11: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Andersa 85 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 11 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2k) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 12: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Andersa 87 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 12 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2l) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 13: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Pułaskiego 9 w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 12 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2m) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;1.Nazwa części 14: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Czeladzkiej 25 cd w Sosnowcu2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 14 zamówienia – zawiera Załącznik nr 2n) do SWZ – w skład, którego wchodzą: opinie, decyzje, audyty energetyczne, przedmiary robót, projekty, specyfikacje techniczne.3. Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - w ciągu 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach