Przetargi.pl
Świadczeniu usług pocztowych na potrzeby Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym jak również świadczenie usługi odbioru przesyłek pocztowych z siedziby zamawiającego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6704-031 , fax. 61 854 14 58
 • Data zamieszczenia: 2021-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6704-031, fax. 61 854 14 58
  REGON: 63028361600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczeniu usług pocztowych na potrzeby Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym jak również świadczenie usługi odbioru przesyłek pocztowych z siedziby zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczeniu usług pocztowych na potrzeby Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym jak również świadczenie usługi odbioru przesyłek pocztowych z siedziby zamawiającego w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2023.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach