Przetargi.pl
świadczenie usługi Telefonicznej Informacji Pacjenta

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 572 62 54, 022 572 62 51 , fax. 022 572 63 05
 • Data zamieszczenia: 2021-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Grójecka 186
  02-390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 572 62 54, 022 572 62 51, fax. 022 572 63 05
  REGON: 01581798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi Telefonicznej Informacji Pacjenta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowiaobejmującej w szczególności: 1) obsługiwanie połączeń od użytkowników Telefonicznej Informacji Pacjenta w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, 2) świadczenie usługi call back, e-mail, chat, videoczat oraz połączeń wychodzących na zlecenie Zamawiającego (outbound), 3) prowadzenie i rozwój bazy wiedzy, 4) rejestrowanie informacji wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy, w formatach umożliwiających swobodne filtrowania i odtwarzanie po dowolnych parametrach, 5) przekazywanie raportów bieżących, dziennych i okresowych oraz raportów sporządzanych na żądanie Zamawiającego dotyczących realizacji usług świadczonych przez Wykonawcę, 6) przekazanie uzupełnionej i zaktualizowanej bazy wiedzy, bazy interakcji z Klientami TIP oraz nagrań i bazy poczty elektronicznej oraz komunikatora chat w formatach umożliwiających Zamawiającemu swobodne filtrowanie i odtwarzanie po dowolnych parametrach, 7) inne zlecone usługi, niezbędne do właściwej realizacji Umowy, które nie zostały wymienione w powyższych punktach, a zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach