Przetargi.pl
Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Józefa Chełmońskiego 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 - 75 62 500 , fax. 25 - 75 62 550
 • Data zamieszczenia: 2022-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mińsk Mazowiecki
  Józefa Chełmońskiego 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 - 75 62 500, fax. 25 - 75 62 550
  REGON: 711582747
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku szkolnym 2022/2023, usługi przewozu dzieci/uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki do i z wymienionych poniżej placówek oświatowych: - Szkoła Podstawowa w Brzózem - około 90 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie – około 18 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Janowie - około 225 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Mariance - około 134 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce - około 42 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Stojadłach - około 28 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Zamieniu - około 38 dzieci/uczniów, realizowane na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów. Przewidywana łączna liczba dzieci/uczniów objęta zamówieniem to 575. Dowóz odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach