Przetargi.pl
Świadczenie Usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach na rok 2021 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-083 Balice, ul. Szkolna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 285 60 25 , fax. 12 285 60 25
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
  ul. Szkolna 66
  32-083 Balice, woj. małopolskie
  tel. 12 285 60 25, fax. 12 285 60 25
  REGON: 12128589400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zspbalice.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie Usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach na rok 2021 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie Usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach na rok 2021 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach