Przetargi.pl
Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości i przy wejściach do budynków będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Świnoujście, zarządzanych przez TBS Lokum sp. z o.o.

TBS Lokum sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3212280; 3212156; 3212631 , fax. 91 321 05 08
 • Data zamieszczenia: 2021-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TBS Lokum sp. z o. o.
  ul. Wyspiańskiego 35C
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212280; 3212156; 3212631, fax. 91 321 05 08
  REGON: 81050658600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgm.swinoujscie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości i przy wejściach do budynków będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Świnoujście, zarządzanych przez TBS Lokum sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości i przy wejściach do budynków będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Świnoujście, zarządzanych przez TBS Lokum sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań; 1) Zadanie nr 1 - Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach oraz na terenach wokół nieruchomości, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. (załącznik nr 2 do SIWZ); 2) Zadanie nr 2 - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. (załącznik nr 2a do SIWZ); 3) Zadanie nr 3 - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego oraz na terenach wokół nieruchomości przy ul. Holenderskiej 2 oraz Steyera 51 w Świnoujściu, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. (załącznik nr 2b do SIWZ); 4)Zadanie nr 4 - Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach oraz na terenach wokół nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście (załącznik nr 2c do SIWZ); 5)Zadanie nr 5 - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego oraz na terenach wokół nieruchomości przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu, będących własnością Gminy Miasto Świnoujście (załącznik nr 2d do SIWZ); 6)Zadanie nr 6 - Utrzymanie czystości i porządku w budynku użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 4 (załącznik nr 2e do SIWZ);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach