Przetargi.pl
"Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w roku szkolnym 2021/2022".

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich ogłasza przetarg

 • Adres: 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6404357 w. 20 , fax. 556 404 461
 • Data zamieszczenia: 2021-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich
  ul. Dzierzgońska 2
  82-433 Mikołajki Pomorskie, woj. pomorskie
  tel. 055 6404357 w. 20, fax. 556 404 461
  REGON: 53451700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mikolajkipomorskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w roku szkolnym 2021/2022".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 W szczególności przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. w dni nauki szkolnej, przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U Nr 46, poz. 432 ze zm.) Świadczenie usług będących przedmiotem postępowania odbywać się będzie dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach