Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gotowego gorącego posiłku dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-626 Jawiszowice, Kusocińskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach
  Kusocińskiego 1
  32-626 Jawiszowice, woj. małopolskie
  REGON: 122640363
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gotowego gorącego posiłku dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach, gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach