Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na odśnieżaniu połaci dachowych, usuwaniu sopli i oblodzeń z budynków zarządzanych przez ZBK w Krakowie, w sezonie zimowym 2022/2023, w podziale na 8 rejonów.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego 16
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 350768365
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na odśnieżaniu połaci dachowych, usuwaniu sopli i oblodzeń z budynków zarządzanych przez ZBK w Krakowie, w sezonie zimowym 2022/2023, w podziale na 8 rejonów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 7 – Rejon VII: Przychodnie: przewidywana ilość m2 dachów: 1.000; przewidywana ilość mb rynien lub pasa podrynnowego do strącania sopli: 7.000;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach