Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowie na 2023 r.

Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie ogłasza przetarg

  • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Gabriela Narutowicza 38
  • Województwo: małopolskie
  • Telefon/fax: tel.
  • Data zamieszczenia: 2023-02-08
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie
    ul. Gabriela Narutowicza 38
    33-100 Tarnów, woj. małopolskie
    REGON: 851660520
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowie na 2023 r.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowie w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r., w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przesyłek kurierskich
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach