Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2023 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-978 Kraków, os. Szkolne 37
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 68 32 101 , fax. 12 68 32 100
 • Data zamieszczenia: 2023-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  os. Szkolne 37
  31-978 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 68 32 101, fax. 12 68 32 100
  REGON: 351621397
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów, które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) wraz z usługą odbioru tych przesyłek z siedziby Zamawiającego w 2023 roku.Świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek od i do Zamawiającego w 2023 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach