Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 29a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 73 73 200 , fax. 062 73 73 202
 • Data zamieszczenia: 2021-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wolności 29a
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 73 73 200, fax. 062 73 73 202
  REGON: 25096542030113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.ostrowwlkp.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe, świadczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczenia przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów do każdego adresu w Polsce i miejsca poza granicami kraju wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 29 maja 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1041) oraz obowiązującymi rozporządzeniami w szczególności Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2019r. poz. 650).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach