Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w terminie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r

Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Tołstoja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 244 42 80 , fax. 32 244 42 80
 • Data zamieszczenia: 2022-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
  ul. Tołstoja 11
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 244 42 80, fax. 32 244 42 80
  REGON: 24197874000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izbawytrzezwienrudasl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w terminie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w terminie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Izb Wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014, poz. 1850).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach