Przetargi.pl
Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych i transportowych oraz wynajem sal szkoleniowych na potrzeby uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu PO WER

Rządowe Centrum Legislacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rządowe Centrum Legislacji
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 5262386150
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych i transportowych oraz wynajem sal szkoleniowych na potrzeby uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu PO WER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenia w okolicach WarszawySzkolenia w okolicach PoznaniaSzkolenia w okolicach Jasła
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach