Przetargi.pl
świadczenie usług graficznych w podziale na części

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-551 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 46-31-000, , fax. 22 46 31 025
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Al. Jerozolimskie 142A
  00-551 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 46-31-000, , fax. 22 46 31 025
  REGON: 10393032000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.frse.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja korzystająca ze środków publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług graficznych w podziale na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usług graficznych w podziale na części 1. usługi graficzne na potrzeby Biura Promocji FRSE, 2. wykonanie składu publikacji na potrzeby Wydawnictwa FRSE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach